Zaznacz stronę

Regulamin

Polityka zwrotów 

Chcemy, aby nasi klienci otrzymywali najlepsze produkty, a jeśli zmienisz zdanie na temat zakupu lub nie będziesz zadowolony z zakupu, zapewniamy możliwość zwrotu zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odwołania, skontaktuj się z nami: Alter – Barbara Galt, Email: info@cannabiotix.eu, T. 578907099Opole, Polska. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail na adres info@cannabiotix.eu lub list wysłany pocztą, dotyczący skorzystania z prawa do anulowania przed upływem terminu anulowania.

„Niniejszym informuję, że anuluję moją umowę sprzedaży następujących towarów:Nazwa towarów/u [*]Zamówione w dniu [*] / otrzymane w dniu [*]- Nazwisko konsumenta (-ów)- Adres konsumenta (-ów)- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli ten formularz jest przekazywany w formie papierowej)- Data ”

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy ci wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych powstałych, jeśli wybierzesz inny rodzaj dostawy niż najtańszy typ standardowej dostawy oferowanej przez nas). Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu kosztów za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z tobą. Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż

-(a) 14 dni po dniu, w którym otrzymamy od ciebie dostarczone towary, lub

(b) (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczysz dowód, że zwróciłeś towary.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosowano przy pierwszej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem. Odeślesz towary lub przekażesz je nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Proszę odesłać towar na nasz adres: Alter – Barbara Galt, Email: info@cannabiotix.eu, T. 578907099, Leszczynowa 21, Opole, Polska. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Uprzejmie prosimy o uniknięcie uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Oryginalne opakowanie jest niezbędnym warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do zwrotu produktów i należy zapewnić odpowiednie opakowanie zapewniające wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.Wymiana uszkodzonego lub wadliwego towaru. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić towary. Zwrócimy pełną cenę zakupu, w tym koszty wysyłki i opakowania produktu, który jest dostarczany w stanie uszkodzonym lub wadliwym.Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami powstałymi podczas dostawy, zgłoś usterkę przewoźnikowi i niezwłocznie powiadom nas e-mailem info@cannabiotix.eu. Brak zgłoszenia reklamacji lub nawiązania kontaktu nie wpływa w żaden sposób na Twoje prawa lub egzekwowanie tych praw, w szczególności na prawa gwarancyjne. W ten sposób pomagasz nam dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. Alternatywnie, według twojego wyboru, możemy zamienić produkt na ten sam lub podobny produkt (w zależności od dostępności w magazynie).

Upewnij się, że towary są bezpiecznie zapakowane w drodze powrotnej do nas, a po uzgodnieniu z naszym działem obsługi klienta odeślij je na adres Alter – Barbara Galt , Email: info@cannabiotix.eu, T. 578907099, Leszczynowa 21, Opole, Polska. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania zwrotu / wymiany produktu i odzyskania kosztów dostawy zwrotnej od ciebie w przypadku, gdy okaże się, że przedmiot doznał uszkodzenia po dostawie lub został użyty lub ma ślady użytkowania. Nie wpływa to na twoje ustawowe prawa. Koszty zwrotu nie podlegają zwrotowi, pod warunkiem że dostarczone towary są uszkodzone lub wadliwe.

Warunki reklamacji

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić towary. Zwrócimy pełną cenę zakupu, w tym koszty wysyłki i opakowania produktu, który jest dostarczany w stanie uszkodzonym lub wadliwym.Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami powstałymi podczas dostawy, zgłoś usterkę przewoźnikowi i niezwłocznie powiadom nas e-mailem info@cannabiotix.eu. Brak zgłoszenia reklamacji lub nawiązania kontaktu nie wpływa w żaden sposób na Twoje prawa lub egzekwowanie tych praw, w szczególności na prawa gwarancyjne. W ten sposób pomagasz nam dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. Alternatywnie, według twojego wyboru, możemy zamienić produkt na ten sam lub podobny produkt (w zależności od dostępności w magazynie). Upewnij się, że towary są bezpiecznie zapakowane w drodze powrotnej do nas, a po uzgodnieniu z naszym działem obsługi klienta odeślij je na nasz adres,

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania zwrotu / wymiany produktu i odzyskania kosztów dostawy zwrotnej od ciebie w przypadku, gdy okaże się, że przedmiot doznał uszkodzenia po dostawie lub został użyty lub ma ślady użytkowania. Nie wpływa to na twoje ustawowe prawa. Koszty zwrotu nie podlegają zwrotowi, pod warunkiem że dostarczone towary są uszkodzone lub wadliwe.

Towar wysyłamy w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.

Koszty dostawy uzależnione są od lokalizacji i opisane w procesie kupowania.

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Wysyłamy do wszystkich krajów UE. Skontaktuj się z nami w sprawie wysyłki poza UE.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:            

http://www.uokik.gov.pl

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html